โพลชี้ปมยิงสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯทำปชช.ตื่นตัว 89.7%

ซูเปอร์โพล เผยปชช. 78.6% ชื่นชมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จากปมไฮโซลักลอบล่าสัตว์ป่า ระบุว่าคนไทยทุกเพศ-วัย ตื่นตัวมากขึ้น เมื่อวันที่11ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจ เรื่อง คนไทยกับการรักษ์สัตว์ป่า จากความคิดเห็นของประชาชนชนทั้งสิ้น 824 ราย ระหว่างวันที่ 4-10ก.พ.พ.ศ. 2561 เมื่อถามว่ากลุ่มประชาชนชื่นชมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสัตว์ป่าของคนไฮโซนั้น

พบว่ามากที่สุดร้อยละ 78.6 ระบุว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รองลงมาร้อยละ 35.9 ระบุว่า ประชาชนโลกโซเชียล ร้อยละ 26.7 ระบุว่าสื่อมวลชน และน้อยสุดร้อยละ 6.6 ระบุว่า อื่นๆ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อถามการตื่นตัวของคนไทยรักษาสัตว์ป่า ร้อยละ 89.7 ระบุว่าตื่นตัวและเพิ่มขึ้นกว่าอดีต ร้อยละ 10.3 ระบุว่า แย่ลง ทั้งนี้แบ่งการตื่นตัวของคนไทยรักษาสัตว์ป่าตามเพศ โดยเพศชายร้อยละ 88.3 ระบุว่า ตื่นตัวและเพิ่มขึ้นกว่าอดีต ร้อยละ 11.7 ระบุว่าแย่ลง ส่วนเพศหญิงร้อยละ 91.1 ระบุว่าตื่นตัวและเพิ่มขึ้นกว่าอดีต ร้อยละ 8.9 ระบุว่าแย่ลง นอกจากนี้เมื่อจำแนกตามช่วงวัย ระหว่างเด็กเยาวชน กับผู้ใหญ่ พบว่าผู้ใหญ่ร้อยละ91.6 ระบุว่าตื่นตัวและเพิ่มขึ้นกว่าอดีต ร้อยละ 8.4 ระบุว่าแย่ลง ในส่วนเด็กและเยาวชน ร้อยละ 88.1 ระบุว่า ตื่นตัวและเพิ่มขึ้นกว่าอดีต ร้อยละ 1.9 ระบุว่าแย่ลง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews